isus maestru ascensionat integrat

Un nou Curs de Miracole pentru Era Vărsătorului

Maestrului Joshua David Stone i-a revenit înalta onoare de a oferi lumii un nou Curs de Miracole pentru Era Vărsătorului. Acesta este un curs de instruire pe care Maestrul Joshua David Stone l-a primit prin channeling de la Maestrul Inimii Sananda Iisus. Dr. Stone spune: „Nu greșesc când spun că acesta este cursul de instruire al tuturor cursurilor de instruire. Ceea ce urmează să citiți este cu adevărat „cea mai importantă poveste spusă vreodată”. Această carte vă prezintă povestea și învățăturile lui Iisus Hristos, denumit în continuare Iisus Sananda, pentru că el preferă să fie cunoscut cu numele Monadei sale, mai degrabă decât prin realizările sale pământești ca Iisus, ce reprezintă doar o parte din Conștiința și Energia Sa. Aceste învățături sunt preluate direct din „Înregistrările Akashice și Cartea Vieții”. Ele sunt transmise prin channeling și scrise din perspectiva Lui Iisus Sananda, a Duhului Sfânt și a Minții Universale, într-o aliniere întreită.

maestru isusAceastă carte nu împărtășește doar învățăturile Lui Iisus Sananda Hristos din punct de vedere fundamental și dintr-o perspectivă New Age, ci din punctul de vedere al „Bisericii Universale”, al Lui Iisus Sananda Hristos. Veți descoperi aici povestea celor 33 de încarnări ale Lui Iisus Sananda Hristos de pe Pământ, și povestea primei sale vieți ca „Amilius”, liderul spiritual al celui de-al doilea val de Suflete care au pătruns în Atlantida, în formă eterică. În această încarnare, Sufletul, care mai târziu urma să devină Iisus, a căzut în dizgrație. Iisus a avut prima sa încarnare în fizic ca Adam, renumitul Adam al Evei, în care a continuat să cadă în dizgrație cu întreaga rasă adamică, și care s-a încarnat în corpuri fizice ce au fost create pe această planetă cu acordul Lui Dumnezeu acum 10,5 milioane de ani, pe cinci continente diferite. Dacă toate aceste lucruri nu au fost suficient de surprinzătoare, acest curs de instruire vorbește, de asemenea, despre povestea Sorei Maria, care a fost Eva, „cealaltă jumătate a Sufletului Lui Iisus Sananda”. Mintea Universală a spus prin Edgar Cayce, că Sufletul Lui Iisus Sananda s-a „împărțit în două Suflete individuale, după întruparea sa ca Amilius în Atlantida. Acesta este motivul pentru care Înregistrările Akashice și Cartea Vieții ne arată că Sora Maria a fost născută prin Neprihănita Zămislire. Pentru a clarifica și mai bine acest lucru, Iisus Sananda și Sora Maria nu sunt cu adevărat același Suflet, într-un sens literal; Edgar Cayce se referea la faptul că amândoi făceau parte din aceeași familie Monadică.

Acest curs de instruire prezintă povestea evoluției Lui Iisus Sananda. În cele 33 de încarnări, Hristos a evoluat de la Amilius și Adam, căzuții în dizgrație, la „Hristosul Înviat”. Vom face cunoștință și cu alte întrupări trecute ale lui Iisus, ca profet evreu, ce a urmat calea Lui Dumnezeu, apoi ca Melchisedec, profetul – profesor al lui Avraam, care a întemeiat religia iudaică. Cu Iosif, care a fost aruncat într-o groapă de către frații săi și care, mai târziu, a devenit interpret de vise pentru Faraon și una dintre cele mai puternice persoane de lângă acesta. Cu Iosua, care a preluat munca Lui Moise și a condus poporul evreu spre Țara Promisă. Cu Asapha, muzicianul regelui David. Cu Jeshua, profetul evreu. Cu Zend, tatăl lui Zoroastru, care a întemeiat religia zoroastriană. În cele din urmă vom întâlni informații, despre încarnarea sa ca Iisus, profetul evreu, care a fost respins de către propriul popor, neștiind că el era acel Mesia pe care îl așteptau.

 

Însuși Sananda, Maestrul Sufletului în lumea spirituală, împărtășește cele mai semnificative imagini și pilde din viața sa ca Iisus, și oferă un sens și o profunzime acestor imagini și pilde printr-un limbaj modern și adecvat zilelor de azi. În plus, el integrează această cunoaștere cu „Ascensiunea Integrată” a noului mileniu.

Veți primi noile învățături ale Lui Iisus Sananda Hristos, pentru următorii 2000 de ani.

Cartea spirituala vă oferă o înțelegere cu totul nouă a Vechiului și Noului Testament, deoarece Biblia nu este privită doar ca o înregistrare literală a poveștii Maestrului Iisus de la Adam până la Hristos, a celor 33 de vieți ale sale trecute, a întregii rase adamice și a evoluției acesteia ci, de asemenea, include „Calea Esoterică și Mistică a interpretării Vechiului și Noului Testament”. Mintea Universală și Duhul Sfânt vă sugerează să priviți fiecare persoană și aspect al Bibliei ca pe o parte din voi. Spre exemplu, Adam și Eva reprezintă aspectul nostru căzut în dizgrație, iar Iisus este potențialul de înviere ca Hristos Viu. Regele David este aspectul nostru care a păcătuit, dar care a avut parte, totuși, de favoarea Lui Dumnezeu, datorită pocăinței sale sincere. Ioan Botezătorul este aspectul din noi care ne conduce spre calea Lui Dumnezeu, dar care trebuie să fie transcens ulterior, pentru a deveni Hristos. Întreaga Biblie, cu Vechiul și Noul său Testament, este interpretată în acest curs de instruire de către Mintea Universală și Duhul Sfânt din această perspectivă. Vi se va oferi o nouă înțelegere a Bibliei, care vă va face să pricepeți de ce Biblia este numită „cea mai importantă carte scrisă vreodată”.

În acest curs de instruire, Biblia New Age, pe care Iisus Sananda a transmis-o prin channeling în jurul anului 1975 și a fost numită „Curs de Miracole”, este reinterpretată de Iisus Sananda și Maeștrii Ascensionați dintr-o „perspectivă integrată”. Iisus Sananda și Maeștrii Ascensionați ne arată că tot ceea ce s-a spus în Curs de Miracole este adevărat, dacă totul este privit dintr-o poziție care permite o vedere de ansamblu. Aici, cartea Curs de Miracole este re-explicată într-un limbaj ușor de înțeles, iar „calea evoluției Sufletului” poate corecta neînțelegerile apărute în cadrul unor învățături mai profunde, astfel încât acestea să poată fi utilizate la capacitate maximă.

Pentru a transforma acest curs de instruire, în cursul tuturor cursurilor de instruire, am cercetat informațiile transmise prin channeling de către Mintea Universală prin Edgar Cayce, despre Viața și Învățăturile Lui Iisus pe care l-am inclus în acest curs, deoarece, în umila mea opinie, Edgar Cayce a fost unul dintre cei mai mari, dacă nu, cel mai mare canal de informații pe care l-a cunoscut vreodată această lume.

Pentru a fi sincer, cu smerenie și umilință totală, simt că m-am pregătit întreaga viață pentru a scrie acest curs de instruire, „Cea Mai Importantă Poveste care s-a spus vreodată”, direct din Înregistrările Akashice. Acest curs de instruire prezintă această poveste din Perspectiva Conștiinței Prismei cu Spectrul Complet Integrat, și arată cum toate religiile fac parte din „Biserica Universală a Lui Dumnezeu”.

În esență, acest curs de instruire îi învață pe cei care doresc să devină un „Hristos Înviat” cum să facă acest lucru indiferent de religia, calea spirituală sau școala misterelor din care fac parte. Nu este necesar ca cineva să își schimbe calea, deoarece din „Biserica Universală a Lui Dumnezeu” fac parte toți Maeștrii Ascensionați Integrați. În concluzie, acest curs de instruire îi ajută pe cei care îl citesc să înțeleagă că am mâncat cu toții din „Pomul Cunoașterii Binelui și Răului” și că am fost cu toții ispitiți de șarpe (Ego-ul Negativ) și expulzați din Grădina Edenului. Dumnezeu nu a dorit să facă acest lucru. Noi am făcut-o singuri, printr-o gândire greșită și prin fructul interzis care reprezintă Ego-ul Negativ bazat pe frică, separare, dualitate, iluzie, egoism, Sine inferior și mintea materialistă. Acest curs de instruire ne arată că fiecare persoană are capacitatea de a evolua de la starea de cădere în dizgrație, la starea de „Hristos Înviat”. Mintea Universală a spus în Biblie: „El nu și-a dorit ca vreun Suflet să piară ci, cu fiecare ispită, cu fiecare încercare, a pregătit o cale de scăpare”.

Iisus a arătat cum poate fi realizată această trecere de la căderea în dizgrație, la „Hristosul Înviat”, așa cum a făcut și Lord Buddha, Moise, Mohammed, Lao Tse, Zoroastru, Confucius, Krishna și toți Maeștrii Ascensionați.

Acest curs de instruire vă arată cum puteți realiza acest lucru, într-un mod foarte ușor de înțeles, practic și cuprinzător, oferindu-vă instrumentele, precum și modalitățile necesare. În loc să mâncați fructul din „Pomul Cunoașterii Binelui și Răului”, ați putea, așa cum se descrie la sfârșitul Bibliei, în Apocalipsa după Ioan, să reveniți în Grădina Edenului și să deveniți „Pomul Vieții”, care este alimentat de „Apa Vieții” (învățăturile și energia Lui Hristos), care sunt alimentate la rândul lor de „Râul Vieții” (Energia și Revelația Directă a Lui Dumnezeu), care vor produce cele 12 tipuri de fructe spirituale în pomul vostru și vă vor ajuta să atingeți Viața Eternă.

Acest curs de instruire vă arată cum puteți realiza acest lucru în această viață. Iisus a spus: „Tot ceea ce pot face Eu, poți să faci și tu, și chiar mai mult”.

Acest curs de instruire vă ajută să deveniți un „Maestru Ascensionat Integrat”. El vă poate ajuta să atingeți cele 22 niveluri de inițiere și cele 22 niveluri ale Corpului de Lumină. Vă va instrui cum să vă ancorați și să vă activați chakrele superioare și cum să realizați pe deplin Conștiința Spirituală și pe Dumnezeu într-un mod integrat și echilibrat. Vă va instrui cum să transcendeți Ego-ul Negativ bazat pe frică, separare, dualitate, iluzie, egoism, pe Sinele inferior și pe gândirea și simțirea materialistă. Vă va instrui să deveniți un Maestru al Spiritului, un Maestru al Conștiinței și Psihologiei Spirituale și un Maestru al Pământului și al energiilor Pământului. Acest curs de formare vă va învăța cum să deveniți „Pomul Vieții” și cum să vă alimentați cu „Apa Vieții” și „Râul Vieții”, și să mâncați doar din „Pâinea Vieții”. Vă va arăta cum puteți deschide ușa, pe care niciun om nu o poate închide, cum puteți să vă eliberați de toate iubirile alternative, de dumnezeii falși, de idolii simbolici, de zeii mici, și să îl iubiți pe Dumnezeu mai mult decât pe Creația Lui. Vă va învăța să căutați doar „Mărgăritarul cel mai prețios și să obțineți „Cununa Vieții” în locul „Coroanei de Spini”. Vă va învăța să construiți „Noul Ierusalim” în interiorul și în viața voastră, să deschideți Cele Șapte Peceți și să le transformați în Cele Șapte Sfeșnice de Aur, în locul celor șapte cupe ale mâniei și a celor șapte urgii. Vă va învăța cum să înfrângeți leopardul cu șapte capete și zece coarne, care reprezintă, de fapt, cele șapte aspecte inferioare ale chakrelor și cele zece manifestări ale fricii. Vă va învăța cum vă puteți înscrie numele în „Cartea Vieții” și cum puteți primi „Semnul Lui Dumnezeu pe Frunte”, în locul „Semnului Fiarei”. Vă va învăța cum să evitați „cea de-a doua moarte”, care are legătură cu controlul Ego-ului Negativ, cu Maya și iluzia. Vă va învăța cum să manifestați cele 33 de Virtuți Cerești, în locul celor 33 de păcate de moarte. Vă va învăța cum să deveniți Iacob (Sinele Spiritual), mai degrabă decât Esau (condus de către Sinele inferior și poftele josnice). Vă va învăța să deveniți Sora Maria și nu Izabela, să dezvoltați înțelepciunea Lui Solomon și să deveniți un Războinic Spiritual ca Joshua. Vă va învăța să transcendeți abisul, să atingeți și să realizați Tronul Lui Dumnezeu. Vă va învăța cum să transcendeți fiara cu două coarne ce e reprezentată de mintea dualistă, cu care se confruntă majoritatea lumii. Vă va ajuta să beți din Noul Vin al Vieții Veșnice, și nu din vinul vechi al morții și decăderii. Acest curs de instruire vă va învăța să calmați „Marea Roșie”, așa cum a făcut Moise, aici fiind vorba de sentimentele și emoțiile turbulente ale minții Ego-ului Negativ. Acest curs de instruire îi va permite Lui Iisus Sananda să vă „spele picioarele”, care sunt, simbolul „înțelegerii” voastre. Atunci când Iisus Sananda vă va „spăla picioarele”, înțelegerea voastră va fi purificată prin mintea Lui Hristos. Biblia spune: „Fie ca în voi să fie aceeași gândire care a fost și în Iisus Hristos”. Acest curs vă va permite să dezvoltați răbdarea Lui Isaac, așa cum Mintea Universală a declarat în Biblie: „Numai cu răbdare vă veți câștiga Sufletele”. Vă va permite să deveniți niște „Oameni Drepți”, asemenea lui Noe, și să vă curățiți așa cum Noe și familia sa au fost curățiți de Marele Potop, care a distrus cea mai mare parte a Atlantidei, așa cum spune Mintea Universală și Înregistrările Akashice. Acest curs de instruire vă va ajuta să vă construiți în interior „Templul lui Solomon” care este, de fapt, „Corpul de Lumină Nemuritor”. Vă va permite să purtați „Haina Pestriță”, așa cum a făcut Iosif, o viață trecută a Lui Iisus Sananda care a condus la realizarea Corpului de Lumină Zohar.

Acest curs de instruire vă va ajuta să deveniți asemenea „Sfantului Graal”, pocalul Spiritului Lui Hristos. Vă va permite să fiți botezați de Duhul Sfânt cu „Apă și Foc”, așa cum spunea în

2 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *