isus maestru ascensionat integrat

Un nou Curs de Miracole pentru Era Vărsătorului

Maestrului Joshua David Stone i-a revenit înalta onoare de a oferi lumii un nou Curs de Miracole pentru Era Vărsătorului. Acesta este un curs de instruire pe care Maestrul Joshua David Stone l-a primit prin channeling de la Maestrul Inimii Sananda Iisus. Dr. Stone spune: „Nu greșesc când spun că acesta este cursul de instruire al tuturor cursurilor de instruire. Ceea ce urmează să citiți este cu adevărat „cea mai importantă poveste spusă vreodată”. Această carte vă prezintă povestea și învățăturile lui Iisus Hristos, denumit în continuare Iisus Sananda, pentru că el preferă să fie cunoscut cu numele Monadei sale, mai degrabă decât prin realizările sale pământești ca Iisus, ce reprezintă doar o parte din Conștiința și Energia Sa. Aceste învățături sunt preluate direct din „Înregistrările Akashice și Cartea Vieții”. Ele sunt transmise prin channeling și scrise din perspectiva Lui Iisus Sananda, a Duhului Sfânt și a Minții Universale, într-o aliniere întreită.

maestru isusAceastă carte nu împărtășește doar învățăturile Lui Iisus Sananda Hristos din punct de vedere fundamental și dintr-o perspectivă New Age, ci din punctul de vedere al „Bisericii Universale”, al Lui Iisus Sananda Hristos. Veți descoperi aici povestea celor 33 de încarnări ale Lui Iisus Sananda Hristos de pe Pământ, și povestea primei sale vieți ca „Amilius”, liderul spiritual al celui de-al doilea val de Suflete care au pătruns în Atlantida, în formă eterică. În această încarnare, Sufletul, care mai târziu urma să devină Iisus, a căzut în dizgrație. Iisus a avut prima sa încarnare în fizic ca Adam, renumitul Adam al Evei, în care a continuat să cadă în dizgrație cu întreaga rasă adamică, și care s-a încarnat în corpuri fizice ce au fost create pe această planetă cu acordul Lui Dumnezeu acum 10,5 milioane de ani, pe cinci continente diferite. Dacă toate aceste lucruri nu au fost suficient de surprinzătoare, acest curs de instruire vorbește, de asemenea, despre povestea Sorei Maria, care a fost Eva, „cealaltă jumătate a Sufletului Lui Iisus Sananda”. Mintea Universală a spus prin Edgar Cayce, că Sufletul Lui Iisus Sananda s-a „împărțit în două Suflete individuale, după întruparea sa ca Amilius în Atlantida. Acesta este motivul pentru care Înregistrările Akashice și Cartea Vieții ne arată că Sora Maria a fost născută prin Neprihănita Zămislire. Pentru a clarifica și mai bine acest lucru, Iisus Sananda și Sora Maria nu sunt cu adevărat același Suflet, într-un sens literal; Edgar Cayce se referea la faptul că amândoi făceau parte din aceeași familie Monadică.

Acest curs de instruire prezintă povestea evoluției Lui Iisus Sananda. În cele 33 de încarnări, Hristos a evoluat de la Amilius și Adam, căzuții în dizgrație, la „Hristosul Înviat”. Vom face cunoștință și cu alte întrupări trecute ale lui Iisus, ca profet evreu, ce a urmat calea Lui Dumnezeu, apoi ca Melchisedec, profetul – profesor al lui Avraam, care a întemeiat religia iudaică. Cu Iosif, care a fost aruncat într-o groapă de către frații săi și care, mai târziu, a devenit interpret de vise pentru Faraon și una dintre cele mai puternice persoane de lângă acesta. Cu Iosua, care a preluat munca Lui Moise și a condus poporul evreu spre Țara Promisă. Cu Asapha, muzicianul regelui David. Cu Jeshua, profetul evreu. Cu Zend, tatăl lui Zoroastru, care a întemeiat religia zoroastriană. În cele din urmă vom întâlni informații, despre încarnarea sa ca Iisus, profetul evreu, care a fost respins de către propriul popor, neștiind că el era acel Mesia pe care îl așteptau.

 

Însuși Sananda, Maestrul Sufletului în lumea spirituală, împărtășește cele mai semnificative imagini și pilde din viața sa ca Iisus, și oferă un sens și o profunzime acestor imagini și pilde printr-un limbaj modern și adecvat zilelor de azi. În plus, el integrează această cunoaștere cu „Ascensiunea Integrată” a noului mileniu.

Veți primi noile învățături ale Lui Iisus Sananda Hristos, pentru următorii 2000 de ani.

Cartea spirituala vă oferă o înțelegere cu totul nouă a Vechiului și Noului Testament, deoarece Biblia nu este privită doar ca o înregistrare literală a poveștii Maestrului Iisus de la Adam până la Hristos, a celor 33 de vieți ale sale trecute, a întregii rase adamice și a evoluției acesteia ci, de asemenea, include „Calea Esoterică și Mistică a interpretării Vechiului și Noului Testament”. Mintea Universală și Duhul Sfânt vă sugerează să priviți fiecare persoană și aspect al Bibliei ca pe o parte din voi. Spre exemplu, Adam și Eva reprezintă aspectul nostru căzut în dizgrație, iar Iisus este potențialul de înviere ca Hristos Viu. Regele David este aspectul nostru care a păcătuit, dar care a avut parte, totuși, de favoarea Lui Dumnezeu, datorită pocăinței sale sincere. Ioan Botezătorul este aspectul din noi care ne conduce spre calea Lui Dumnezeu, dar care trebuie să fie transcens ulterior, pentru a deveni Hristos. Întreaga Biblie, cu Vechiul și Noul său Testament, este interpretată în acest curs de instruire de către Mintea Universală și Duhul Sfânt din această perspectivă. Vi se va oferi o nouă înțelegere a Bibliei, care vă va face să pricepeți de ce Biblia este numită „cea mai importantă carte scrisă vreodată”.

În acest curs de instruire, Biblia New Age, pe care Iisus Sananda a transmis-o prin channeling în jurul anului 1975 și a fost numită „Curs de Miracole”, este reinterpretată de Iisus Sananda și Maeștrii Ascensionați dintr-o „perspectivă integrată”. Iisus Sananda și Maeștrii Ascensionați ne arată că tot ceea ce s-a spus în Curs de Miracole este adevărat, dacă totul este privit dintr-o poziție care permite o vedere de ansamblu. Aici, cartea Curs de Miracole este re-explicată într-un limbaj ușor de înțeles, iar „calea evoluției Sufletului” poate corecta neînțelegerile apărute în cadrul unor învățături mai profunde, astfel încât acestea să poată fi utilizate la capacitate maximă.

Pentru a transforma acest curs de instruire, în cursul tuturor cursurilor de instruire, am cercetat informațiile transmise prin channeling de către Mintea Universală prin Edgar Cayce, despre Viața și Învățăturile Lui Iisus pe care l-am inclus în acest curs, deoarece, în umila mea opinie, Edgar Cayce a fost unul dintre cei mai mari, dacă nu, cel mai mare canal de informații pe care l-a cunoscut vreodată această lume.

Pentru a fi sincer, cu smerenie și umilință totală, simt că m-am pregătit întreaga viață pentru a scrie acest curs de instruire, „Cea Mai Importantă Poveste care s-a spus vreodată”, direct din Înregistrările Akashice. Acest curs de instruire prezintă această poveste din Perspectiva Conștiinței Prismei cu Spectrul Complet Integrat, și arată cum toate religiile fac parte din „Biserica Universală a Lui Dumnezeu”.

În esență, acest curs de instruire îi învață pe cei care doresc să devină un „Hristos Înviat” cum să facă acest lucru indiferent de religia, calea spirituală sau școala misterelor din care fac parte. Nu este necesar ca cineva să își schimbe calea, deoarece din „Biserica Universală a Lui Dumnezeu” fac parte toți Maeștrii Ascensionați Integrați. În concluzie, acest curs de instruire îi ajută pe cei care îl citesc să înțeleagă că am mâncat cu toții din „Pomul Cunoașterii Binelui și Răului” și că am fost cu toții ispitiți de șarpe (Ego-ul Negativ) și expulzați din Grădina Edenului. Dumnezeu nu a dorit să facă acest lucru. Noi am făcut-o singuri, printr-o gândire greșită și prin fructul interzis care reprezintă Ego-ul Negativ bazat pe frică, separare, dualitate, iluzie, egoism, Sine inferior și mintea materialistă. Acest curs de instruire ne arată că fiecare persoană are capacitatea de a evolua de la starea de cădere în dizgrație, la starea de „Hristos Înviat”. Mintea Universală a spus în Biblie: „El nu și-a dorit ca vreun Suflet să piară ci, cu fiecare ispită, cu fiecare încercare, a pregătit o cale de scăpare”.

Iisus a arătat cum poate fi realizată această trecere de la căderea în dizgrație, la „Hristosul Înviat”, așa cum a făcut și Lord Buddha, Moise, Mohammed, Lao Tse, Zoroastru, Confucius, Krishna și toți Maeștrii Ascensionați.

Acest curs de instruire vă arată cum puteți realiza acest lucru, într-un mod foarte ușor de înțeles, practic și cuprinzător, oferindu-vă instrumentele, precum și modalitățile necesare. În loc să mâncați fructul din „Pomul Cunoașterii Binelui și Răului”, ați putea, așa cum se descrie la sfârșitul Bibliei, în Apocalipsa după Ioan, să reveniți în Grădina Edenului și să deveniți „Pomul Vieții”, care este alimentat de „Apa Vieții” (învățăturile și energia Lui Hristos), care sunt alimentate la rândul lor de „Râul Vieții” (Energia și Revelația Directă a Lui Dumnezeu), care vor produce cele 12 tipuri de fructe spirituale în pomul vostru și vă vor ajuta să atingeți Viața Eternă.

Acest curs de instruire vă arată cum puteți realiza acest lucru în această viață. Iisus a spus: „Tot ceea ce pot face Eu, poți să faci și tu, și chiar mai mult”.

Acest curs de instruire vă ajută să deveniți un „Maestru Ascensionat Integrat”. El vă poate ajuta să atingeți cele 22 niveluri de inițiere și cele 22 niveluri ale Corpului de Lumină. Vă va instrui cum să vă ancorați și să vă activați chakrele superioare și cum să realizați pe deplin Conștiința Spirituală și pe Dumnezeu într-un mod integrat și echilibrat. Vă va instrui cum să transcendeți Ego-ul Negativ bazat pe frică, separare, dualitate, iluzie, egoism, pe Sinele inferior și pe gândirea și simțirea materialistă. Vă va instrui să deveniți un Maestru al Spiritului, un Maestru al Conștiinței și Psihologiei Spirituale și un Maestru al Pământului și al energiilor Pământului. Acest curs de formare vă va învăța cum să deveniți „Pomul Vieții” și cum să vă alimentați cu „Apa Vieții” și „Râul Vieții”, și să mâncați doar din „Pâinea Vieții”. Vă va arăta cum puteți deschide ușa, pe care niciun om nu o poate închide, cum puteți să vă eliberați de toate iubirile alternative, de dumnezeii falși, de idolii simbolici, de zeii mici, și să îl iubiți pe Dumnezeu mai mult decât pe Creația Lui. Vă va învăța să căutați doar „Mărgăritarul cel mai prețios și să obțineți „Cununa Vieții” în locul „Coroanei de Spini”. Vă va învăța să construiți „Noul Ierusalim” în interiorul și în viața voastră, să deschideți Cele Șapte Peceți și să le transformați în Cele Șapte Sfeșnice de Aur, în locul celor șapte cupe ale mâniei și a celor șapte urgii. Vă va învăța cum să înfrângeți leopardul cu șapte capete și zece coarne, care reprezintă, de fapt, cele șapte aspecte inferioare ale chakrelor și cele zece manifestări ale fricii. Vă va învăța cum vă puteți înscrie numele în „Cartea Vieții” și cum puteți primi „Semnul Lui Dumnezeu pe Frunte”, în locul „Semnului Fiarei”. Vă va învăța cum să evitați „cea de-a doua moarte”, care are legătură cu controlul Ego-ului Negativ, cu Maya și iluzia. Vă va învăța cum să manifestați cele 33 de Virtuți Cerești, în locul celor 33 de păcate de moarte. Vă va învăța cum să deveniți Iacob (Sinele Spiritual), mai degrabă decât Esau (condus de către Sinele inferior și poftele josnice). Vă va învăța să deveniți Sora Maria și nu Izabela, să dezvoltați înțelepciunea Lui Solomon și să deveniți un Războinic Spiritual ca Joshua. Vă va învăța să transcendeți abisul, să atingeți și să realizați Tronul Lui Dumnezeu. Vă va învăța cum să transcendeți fiara cu două coarne ce e reprezentată de mintea dualistă, cu care se confruntă majoritatea lumii. Vă va ajuta să beți din Noul Vin al Vieții Veșnice, și nu din vinul vechi al morții și decăderii. Acest curs de instruire vă va învăța să calmați „Marea Roșie”, așa cum a făcut Moise, aici fiind vorba de sentimentele și emoțiile turbulente ale minții Ego-ului Negativ. Acest curs de instruire îi va permite Lui Iisus Sananda să vă „spele picioarele”, care sunt, simbolul „înțelegerii” voastre. Atunci când Iisus Sananda vă va „spăla picioarele”, înțelegerea voastră va fi purificată prin mintea Lui Hristos. Biblia spune: „Fie ca în voi să fie aceeași gândire care a fost și în Iisus Hristos”. Acest curs vă va permite să dezvoltați răbdarea Lui Isaac, așa cum Mintea Universală a declarat în Biblie: „Numai cu răbdare vă veți câștiga Sufletele”. Vă va permite să deveniți niște „Oameni Drepți”, asemenea lui Noe, și să vă curățiți așa cum Noe și familia sa au fost curățiți de Marele Potop, care a distrus cea mai mare parte a Atlantidei, așa cum spune Mintea Universală și Înregistrările Akashice. Acest curs de instruire vă va ajuta să vă construiți în interior „Templul lui Solomon” care este, de fapt, „Corpul de Lumină Nemuritor”. Vă va permite să purtați „Haina Pestriță”, așa cum a făcut Iosif, o viață trecută a Lui Iisus Sananda care a condus la realizarea Corpului de Lumină Zohar.

Acest curs de instruire vă va ajuta să deveniți asemenea „Sfantului Graal”, pocalul Spiritului Lui Hristos. Vă va permite să fiți botezați de Duhul Sfânt cu „Apă și Foc”, așa cum spunea în

maestru stone

Noutăți ale Învățăturilor Măiestriei Ascensionate

La mijlocul anilor 1990, Stone a devenit primul profesor al învățăturilor măiestriei ascensionate care a recunoscut vreodată o entitate de tip extraterestru – Ashtar – cel pe care el îl numește  Maestrul Ashtar, în rândurile maeștrilor ascensionați, prin încorporarea învățăturilor mediumului Tuella, în propriile sale învățături. În cărțile spirituale, Stone l-a descris pe „Maestrul Ashtar” ca un comandant al unei flote spațiale de mii de farfurii zburătoare care veghează Pământul.  Potrivit lui Stone, aceste farfurii zburătoare sunt create din asteroizi artificiali de formă alungită, cu un diametru de aproximativ 100 de mile, care funcționează ca nave mamă pentru flota de farfurii zburătoare. Acestea susțin o populație de milioane de extratereștri, care orbitează în exteriorul sistemului solar, în centura Kuiper.

Farfuriile zburătoare din flota Maestrului Ashtar sunt acționate manual, a afirmat el, de către venusieni și extratereștrii Confederației Galactice și sunt create din asteroizi artificiali.        Potrivit lui David Stone, Maestrul Iisus, sub numele Său „galactic” de Sananda, lucrează cu comandantul Ashtar, și este de fapt comandant-șef al flotei Comandamentului Galactic Ashtar, conform dezvăluirilor mediumului Tuella, la începutul anilor 1980. Potrivit lui Tuella și Stone, Pallas Atena, „flacăra geamănă” (soția celestă) a lui Maha Cohan în Învățăturile Ascensiunii Integrate, zboară alături de Sananda în nava Sa de comandă și ocupă cel de-al doilea loc în conducerea flotei, în timp ce Comandantul Ashtar este de fapt, al treilea la comandă. Potrivit lui Stone, un alt nume folosit pentru a desemna flota navelor de zbor a Comandantului Ashtar este Divizia de Zbor a Marii Frății Albe.

De asemenea, Stone a trecut barierele învățăturilor măiestriei ascensionate prin informațiile primite prin channeling de la entitățile care locuiesc departe de galaxia noastră. Niciun alt medium sau autor de cărți spirituale nu a realizat acest lucru până acum. El a creat diagrama pe care a numit-o „Harta cosmică”, în care a detaliat structura ierarhiei maeștrilor ascensionați ai Căii Lactee. În conformitate cu scrierile lui Joshua David Stone, acest sector al Galaxiei Calea Lactee – a douăsprezecea parte din volumul total al discului galactic – este guvernat de o ființă cosmică numită Melchior care lucrează asupra constelației Ursa Mare (Alice A. Bailey a declarat că fiecare dintre cele șapte Raze se concentrează din centrul galaxiei, prin una dintre cele șapte stele ale Carului Mare).

Lucrarea alături de Melchior în consiliul de conducere al acestui sector al galaxiei, care operează din Ursa Mare, este declarată a fi sectorul galactic local – ființa cosmică Melchisedec (a nu se confunda cu maestrul terestru Melchisedec, care a devenit, conform spuselor lui Elizabeth Clare, maestru ascensionat după moartea sau ascensiunea sa de pe Pământ). Potrivit lui Joshua David Stone, există o ființă cosmică puternică ce conduce centrul galactic al Căii Lactee numită Averran, pe care el a identificat-o ca zeitate ce guvernează Galaxia Calea Lactee și Logos Galactic în Teosofia convențională. Se spune că în munca sa asupra nucleului galactic, Averran este acompaniat de ființe cosmice precum Vywamus, Lenduce, Adonis și Atlanto.

 

 

suflet care vindeca

Joshua David Stone – autor de carte spirituală

Joshua David Stone Joshua David Stone (7 decembrie 1953 – august 2005) a fost un autor american de carte spirituală și profesor în predarea Învățăturilor Măiestriei Ascensionate (numită uneori Mișcarea pentru Ascensiune), un grup de religii bazat pe Teosofie. A fost un învățător spiritual influent în Mișcarea pentru Ascensiune.  Stone a avut titlul de doctor în Psihologie Transpersonală și a fost consilier licențiat în psihologie, în chestiuni legate de familie, cuplu și copii, în California – Statele Unite ale Americii. Subiectele pe care le trata cel mai des în cărțile sale spirituale se refereau la tehnici de ascensiune, meditații și vindecare spirituală. De asemenea, el a scris o serie de cărți pe tema Psihologiei Spirituale, îmbunătățindu-și mai târziu publicațiile cu „Easy-to-Read Encyclopedia of the Spiritual Path” (Enciclopedia Ușor de Citit a Căii Spirituale), care conține numeroase cărți spirituale.

El a creat site-ul cel mai cuprinzător cu privire la spiritualitate și vindecare spirituală, care a fost adesea folosit ca punct de referință pe teme New Age. Mai mult decât atât, el a fondat o academie pentru studii spirituale cu numele Melchizedek Synthesis Light Academy & Ashram (MSLA), care s-a dezvoltat ulterior în Universitatea I AM.

El a servit ca purtător de cuvânt „oficial” pentru mișcarea ascensiunii planetare și și-a pus amprenta în Comunitatea Conștiinței ca scriitor spiritual prolific. Contribuțiile sale majore au fost propagarea conceptelor de „Ascensiune Cosmică” și „Ascensiune Integrată”.

În anii 1990, Stone a organizat în Vest sărbătoarea Wesak, găzduind cele Zece Festivități Wesak în Muntele Shasta, California, pentru mii de oameni din întreaga lume. Ultima celebrare Wesak găzduită de Stone pe Muntele Shasta, a avut loc în 2004. El a introdus idei inspirate, cum ar fi străduința de a realiza „Conștiința Prismei cu Spectru Complet Integrat”, transformarea într-o reflexie perfect vie a Creatorului nostru și transcenderea minții Ego-ului negativ, ca o cerință pentru a-L realiza pe Dumnezeu.

Stone a fost un pionier în domeniul Psihologiei Spirituale, precum și autorul conceptului de ascensiune integrată și al idealului nobil de a deveni un Maestru Ascensionat Integrat, termeni inventați de el pentru a sublinia importanța stăpânirii și integrării aspectelor spirituale, psihologice și fizice / Pământești ale sinelui în scopul urmării unei abordări integrate și echilibrate a Realizării Sinelui și a Lui Dumnezeu.

În noiembrie 2004, el a fondat și deschis oficial Universitatea I AM, o instituție de învățământ din SUA, care se concentrează pe un singur lucru: să le ofere celor care au idealul nobil de pionierat în această lume ca Maeștri Ascensionați Integrați, toată formarea și instrumentele de care au nevoie pentru a-și îndeplini această chemare supremă.  Astăzi, Universitatea I AM este considerată de către adepții lui Stone ca fiind cea mai eficientă formă de instruire în Măiestria Ascensionată Integrată de pe această planetă.  Aceasta stă ferm pe temelia unui curriculum cuprinzător și într-o continuă expansiune, întru care Stone și-a dăruit toată creația vieții sale.

În anul 2005, Dr. Joshua David Stone a trecut în lumea spiritelor de unde continuă să sprijine spiritual extinderea Universității I AM, a cărei continuitate a încredințat-o în mâinile Gloriei Excelsias, asistenta sa personală. Stone este unul dintre autorii cei mai citiți în Mișcarea New Age și este considerat de către adepții săi, cea mai de încredere sursă a acestei planete pentru dezvoltare spirituală integrată și vindecare spirituală.

 

Sherrie Dillard - carte motivationala

Dillard Sheerie, autor și medium

Medium încă din copilărie, Sherrie Dillard a devenit o profesionistă în capacitățile intuitive, medium, consilier intuitiv în probleme medicale și profesor de peste treizeci de ani. Iubirea lui Sherrie pentru lucrarea de servire, combinată cu capacitatea sa intuitivă, au propulsat practica sa în jurul lumii. Ea a oferit peste 50.000 de consultanțe în întreaga lume.

medium si clarvazatorSherrie a predat cursuri de dezvoltare a intuiției și a mediumității în diferite locații, Universitatea Duke și Stațiunea Miraval, precum și peste tot în Statele Unite ale Americii, Europa, Costa Rica și Mexic. Pasiunea sa pentru fuziunea intuiției, a spiritualității și a dezvoltării conștiente a transformat-o într-un orator și un profesor binecunoscut pentru lăcașuri și conferințe. Ea a fost prezentată la radio și la televiziune pentru cărțile motivaționale și a lucrat ca detectiv paranormal, terapeut intuitiv și medium.

 

„Deși, pentru mult timp, am tot oferit oamenilor mesaje din partea celor dragi care au murit, sunt încă surprinsă de ceea ce ar spune despre acest lucru, cei din lumea de dincolo. Ca medium, îmi încep sesiunile prin conectarea cu spiritele care sunt prezente. De obicei, acestea îmi spun numele lor, însă, dacă nu vor face acest lucru, există și alte căi prin care îi pot identifica. Deoarece am capacitatea de a-i vizualiza pe cei trecuți în neființă, pot să le comunic clienților mei aspecte despre culoarea părului, a înălțimii, a aspectului corpului și a expresiei de pe chipurile celor dragi lor.

Împărtășind cu clienții mei informații cu caracter personal, pe care numai cineva apropiat le-ar ști, îi ajută să își deschidă inima și mintea și să primească tot mai multe informații într-o sesiune.

După cum se pare, cei din lumea de dincolo știu despre voi și despre activitățile voastre de zi cu zi mult mai multe decât ați putea crede. Cei din lumea de dincolo cunosc grijile și încordările voastre, și sărbătoresc realizările și victoriile alături de voi.

Alături de cei dragi de pe tărâmul fizic, cei din lumea de dincolo citesc cărți motivaționale pe teme de autoajutorare și inspirație. Spiritele care au desconsiderat abilitățile intuitive și psihice în timp ce trăiau pe Pământ, au început să își dezvolte abilitățile intuitive alături de familia lor din planul fizic și de prietenii care au interese similare.

După ce lăsăm în urmă corpul fizic, vom experimenta vindecarea și iubirea din lumea de dincolo. Membrii familiei și prietenii care au trecut în neființă ne urează bun venit, și suntem hrăniți și renăscuți în lumina Cerurilor. Cu ajutorul sprijinului angelic, vom face o retrospectivă a vieții noastre de pe Pământ. Vom deveni conștienți de ceea ce am învățat, de aspectele pe care ni le-am dezvoltat și de lucrurile care mai au nevoie de atenție, iertare și vindecare. Desfășurarea procesului prin care vom înțelege momentele în care sufletul nostru a făcut progrese și momentele în care a permis fricii, negativității și a altor provocări umane să ne contracareze progresul, se face în spiritul iubirii și al compasiunii. Alegerile pe care le-am făcut motivate atât de frică, durere și egocentrism, cât și de iubire, vor deveni evidente. Iertăm și suntem iertați, ne vindecăm și intrăm în plinătate. Însă, acesta este doar începutul. Noi trebuie să învățăm cum să ne integrăm această nouă conștientizare în fiecare aspect al ființei noastre.”

Sheerie Dillard

ghizi si ingeri pazitori

Istoria îngerilor

Îngerii au apărut în nenumărate tradiții religioase. Cele mai vechi relatări despre ei datează din timpul asirienilor și babilonienilor antici. Babilonienii credeau că fiecare persoană își are propriul său înger păzitor. Ei au considerat că îngerii sunt niște fiinţe supranaturale, care se îngrijesc de intereselor noastre, care ne-au sprijinit atunci când am fost buni şi ne-au părăsit temporar, atunci când am făcut lucruri rele. De asemenea, ei transmiteau cererile oamenilor către zei, și invers.

Israeliții au dus această cosmologie cu un pas înainte. Au crezut într-un singur Dumnezeu, asistat de nenumăraţi îngeri, care acționează ca mediatori. Credinţa în îngeri a jucat un rol important în gândirea și în literatura ebraică, în special în scrierile nonbiblice. Apoi, creștinismul a îmbrățișat terminologia îngerilor, dar credința în Duhul Sfânt a creat limite cu privire la gradul de dezvoltare al angelologiei. De fapt, chiar în Biblie există avertizarea de a nu adora îngerii (Col. 2:18)4.

Tradiţiile despre îngeri pot fi găsite în aproape toate, dacă nu chiar în toate, marile religii, dar au devenit cele mai populare în creștinism, iudaism şi islamism. Acest lucru nu este surprinzător, atunci când ai în vedere faptul că iudaismul şi creştinismul împart Vechiul Testament, iar islamismul a fost și el influenţat mult de Vechiul Testament. În plus, și Diaspora Evreiască a fost puternic influenţată de cosmologia zoroastriană de îngeri, care datează de cel puţin şapte secole î. Hr.

nor in forma de ingerÎngerii sunt menționaţi de aproximativ 300 de ori în Biblie. Un exemplu bun este cel în care Dumnezeu a trimis un înger ca să îl ajute pe Daniel, când s-a aflat în groapa cu lei. Îngerul a venit şi a astupat gurile înfometate ale leilor (Dan. 16:22). Un alt exemplu este acela în care Dumnezeu I-a trimis Sfântului Paul un înger, care să-l anunțe că va supravieţui unui naufragiu (Fapte 27: 21- 26).

În Cartea lui Iov (38:7) există indicii care ne arată că îngerii se bucurau de viață, înainte de crearea lumii materiale. Odată ce lumea a fost creată, îngerii au primit sarcina de a veghea asupra oamenilor şi de a-i proteja.

În Psalmi (91:11- 12) ni s-a spus: Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța, ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.

Un exemplu viu a apărut în Grădina Ghetsimani, când Iisus se ruga (Luca 22:42- 43), ştiind că urma răstignirea Sa: Părinte, de voiești, treacă de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă. Iar un înger din cer s-a arătat Lui, şi-L întărea.

Totodată, îngerii au un rol de o importanţă vitală, fiind mesagerii Lui Dumnezeu. Evident, ei au o relaţie importantă cu Dumnezeu, dar nu pot niciodată să participe la gloria Lui. În afară de o singură excepţie, îngerii nu au fost niciodată oameni. (Profetul Enoch, autorul Cărții lui Enoch, a fost luat în Rai de către Arhanghelul Mihail, iar Dumnezeu l-a transformat într-un înger.) Îngerii se pot deghiza şi pot apărea în formă umană, atunci când doresc, dar ei nu sunt sufletele ale unor oameni care au murit. Ei sunt nemuritori, nu au vârstă, nu au sex (Mat. 22:30), şi au capacitatea de a se face vizibili sau invizibili. Nimeni nu știe cât de mulți îngeri există. În biserica catolică se crede că, încă de la naştere, toată lumea primeşte cel puţin un înger păzitor. Învățăturile străvechi evreiești susțin că fiecare evreu are 11.000 de îngeri păzitori!

 

evita atacul energetic

Cum Să Devii Invulnerabil La Atacuri Și Critici

Trăim într-o lume condusă de Ego-ul Negativ. Liderii religioși nu știu ce este Egoul Negativ. Psihologia tradițională nu înțelege ce este mintea Ego-ului Negativ. Chiar și Liderii Spirituali nu sunt instruiți pe deplin în a înțelege diferența dintre gândirea și sentimentele Ego-ului Negativ bazat pe frică, separare, egoism și gândirea și sentimentele spirituale ale lui Hristos, Buddha, ale Puternicii Prezențe Eu Sunt, ale Lui Dumnezeu și ale Zeiței.  Majoritatea oamenilor funcționează după o psihologie la nivel de personalitate și nu după o psihologie la nivel de Suflet. Un Maestru Ascensionat Integrat își însușește nivelul spiritual, psihologic și fizic, pe care le echilibrează.

atacuri emotionaleMajoritatea oamenilor nu pot să-și controleze corpul emoțional. Având în vedere această înțelegere, nu este de mirare că oamenii sunt puțin cam din topor. Ei nu își cunosc propria realitate, nu sunt Maeștri ai minții și emoțiilor lor, ai Ego-ului Negativ, ai copilului interior, nu iubesc necondiționat și nu au învățat cum să stăpânească și să integreze cele Șapte Raze ce au legătură cu personalitatea de bază a Lui Dumnezeu și a Zeiței.  Ei interpretează viața din perspectiva personalității și a minții Ego-ului Negativ, ceea ce îi face să aibă sentimente și emoții negative ce îi conduc să reacționeze, în loc să răspundă în viață. Majoritatea oamenilor nu își mențin Sfera Aurie de Protecție, așa că în mod constant permit altor persoane să le provoace tot felul de emoții.  Mulți oameni nu își aleg sentimentele și emoțiile tot timpul. Chiar și cei mai avansați Maeștri Ascensionați și Lideri din lume nu sunt scutiți de atacuri și de critici. Ei primesc astfel de lovituri deoarece se află în prima linie. Oamenii conduși de Ego-ul Negativ și de forțele întunecate atacă Liderii Spirituali din cauza stimei de sine scăzute și a propriei inferiorități. Ei se simt bine în momentul în care îi atacă și îi judecă pe alții. Astfel, ei trec de la inferioritate la superioritate, dar, acest lucru nu va dura mult timp pentru că, „după mândrie vine căderea”. Singurul mod prin care se poate realiza pacea interioară este să transcenzi Ego-ul Negativ, nu să rămâi prins între cele două laturi ale sale. Emisiunile de televiziune, filmele și întreaga noastră societate se bazează pe modele la nivel de personalitate, deci nu este de mirare că există atât de multă judecată, atacuri și critici pe care le întâlnești la fiecare pas.

Pe acest Pământ, nu există nici măcar o persoană care să nu aibă de-a face cu această lecție și, cu cât te apropii de autoritatea și măiestria spirituală, cu atât mai mult vei avea de-a face cu ea.

Principii esențiale pentru a deveni invulnerabil la atacuri și critici

 

1.Stăpânește-ți gândurile și emoțiile tot timpul

2.Protejează-te de energia negativă

3.Iubește-te necondiționat

  1. Privește toate atacurile ca încercări și lecții spirituale
  2. Alege răspunsul și nu reacționa
  3. Să nu ai atașamente, ci doar preferințe
  4. Să ai un comportament integru tot timpul

8.Sentimentele negative pe care le emani vor fi proiectate asupra ta

9.Cel mai bun răspuns este, de multe ori, lipsa oricărui răspuns

  1. Poți învăța și crește în urma unui atac

 

Trebuie să vezi dincolo de aceste atacuri și judecăți și să descoperi lecțiile ce trebuie asumate fără să răspunzi în vreun fel. Fii dispus să-ți recunoști greșelile, dacă ai făcut vreuna, fără a-ți pierde puterea personală, iubirea și valoarea de Sine, sau pacea interioară, știind că greșelile sunt pozitive și nu negative. Oferă-i iubire necondiționată și bunătate persoanei care te-a atacat, dacă vrei să-i răspunzi într-un fel. Dacă ești puternic din punct de vedere mental, iubitor și integru în tot ceea ce crezi, ce spui și ce faci, atunci nimic din ceea ce ar putea spune cineva, nu te poate afecta, pentru că știi în Sinea ta și în relația ta cu Dumnezeu, Zeița și Maeștrii Ascensionați că ai fost senin și integru în tot ceea ce ai gândit, spus și făcut în contextul general al idealurilor spirituale, al moralei și eticii prin prisma cărora trăiești în fiecare moment din viața ta. Dacă veți pune în practică pas cu pas aceste principii spirituale și psihologice, veți primi invulnerabilitatea care poate fi, de asemenea, numită Conștiință de Maestru sau Conștiință de Cauzalitate, care te face imun în a primi atacurile, judecățile și criticile altora.